Published on 

An Coimisinéir Teanga - Ag Cosaint Cearta Teanga

Cheap Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, an tUasal Rónán Ó Domhnaill ina Choimisinéir Teanga ar 12ú Márta, 2014.

An ról atá ag an gCoimisinéir Teanga ná monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí agus gach beart riachtanach a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht. Chomh maith leis sin cuireann an Coimisinéir comhairle ar fáil don phobal maidir lena gcearta teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus comhairle a chur ar fáil do chomhlachtaí poiblí maidir lena ndualgais teanga faoin Acht. Sonraítear dualgais an Choimisinéara Teanga in alt 20 - 30 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Labhair Sráid Mhuirfean leis an gCoimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill faoi na dúshláin atá roimhe ina ról nua.

President Michael D Higgins appointed Rónán Ó Domhnaill the new Language Commissioner on the 12th of March, 2014.

The Language Commissioner's role involves monitoring the implementation of the Official Languages Act and ensuring that the provisions in the Act are adhered to, particularly in relation to public services. In addition, the Commissioner provides advice to the public regarding their language rights under the Act, as well as advising public bodies of their language duties under the Act. The duties of An Coimisinéir Teanga are specified in sections 20 - 30 of the Official Languages Act.

MerrionStreet.ie spoke with the newly appointed Language Commissioner Rónán Ó Domhnaill about the challenges ahead in his new position.

Is as an gCeathrú Rua ó dhúchas do Rónán Ó Domhnaill. D’oibrigh sé mar Chomhfhreagraí Polaitíochta le Nuacht RTÉ/TG4 agus mar bhall d'Aonad Polaitíochta RTÉ le seacht mbliana anuas.

Rónán Ó Domhnaill comes from Carraroe in County Galway. Before taking up the position of Language Commissioner, he worked as Political Correspondent with RTÉ Nuacht and TG4 and as a member of the RTE political team for seven years.