Eisiúintí

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., inniu gurb í an t-ealaíontóir Niamh O’Malley atá roghnaithe chun ionadaíocht a dhéanamh...

D'fhógair Fís Éireann sonraí maidir le réimse infheistíochtaí léiriúcháin agus forbartha mar chuid den mhaoiniú €3m atá faighte mar chuid de Phacáiste Spreagtha Post mhí Iúil...

D'óstáil Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa Geilleagair Oíche inniu...

Tá sé fógartha ag Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta inniu go bhfuil an réamhchás gnó do thionscadal athfhorbartha Ghailearaí Ealaíne Crawford chomh maith le leithroinnt €3.32 milliún ceadaithe aici chun na costais a bhaineann leis an gcéad chéim eile den fhorbairt a chlúdach...

A fhad agus a bheidh an rabhadh gaoithe, atá eisithe ag Met Éireann i bhfeidhm, beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta:...

Tá sé fógartha ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus na Gaeltachta, Catherine Martin T.D., inniu go bhfuil maoiniú €169,740 ceadaithe d'Áras Nua-Ealaíne na hÉireann...

D’fhógair Catherine Martin, T.D. Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta agus Jack Chambers T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt deontas de luach beagnach €700,000 chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar oileáin éagsúla ar fud na tíre...

D'fhógair Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta inniu réimse de bhearta maoinithe chun cuidiú leis an earnáil Ealaíon agus Cultúir teacht...

Tá sé fógartha ag Catherine Martin T.D., an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, inniu go bhfuil Tascfhórsa nua bunaithe faoina mbeidh réimse Ranna...

Tá bailiúchán ina bhfuil 960 cáipéis, a chlúdaíonn imeachtaí a bhaineann le Tuaisceart Éireann sa tréimhse idir 1986 agus 1988, curtha le láithreán gréasáin Conflict Archive on the INternet...

 

Gailearaí