Saoráil Faisnéise

Is maoin de chuid Roinn an Taoisigh é an láithreán gréasáin seo. Tá na mionsonraí go léir a bhaineann leis an tslí a ndéantar na hiarratais maidir le Saoráil Faisnéise a phróiseáil ar fáil ar an
Leathanach Eolais faoi Shaoráil Faisnéise ar láithreán gréasáin Roinn an Taoisigh.