Nuacht

 D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD, inniu, pátrúnacht na dtrí bhunscoil nua atá le bunú i 2021...

D’fhógair an tAire Martin, T.D., scéim nua Ealaíontóra Cónaithe chun saothair nua a chruthú agus chun rannpháirtíocht an phobail le hinstitiúidí Dheich mBliana na gCuimhneachán a chinntiú...

Cur faoi Chois agus Vacsaíniú; Forbairtí Tábhachtacha tagtha ar fhreagairt na hÉireann do COVID-19: Ráiteas ón Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Leighis, an Roinn Sláinte

Coimisiún um Thodhchaí na Meán ar bun ...

Ráiteas ón Rialtas ar Árais Mháithreacha agus Naíonán...

Ráiteas an Taoisigh ar Chiste Comhroinnte Oileáin...

Tá fáilte curtha ag Catherine Martin TD, Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus ag Jack Chambers TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit...

Tá tuilleadh íomhánna a glacadh de Chláir na mBásanna a bhaineann leis na blianta 1871 go 1877 anois ar fáil le féachaint orthu ar an láithreán gréasáin,www.irishgenealogy.ie...

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. agus Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack...

 

Gailearaí