Nuacht

nniu, chuir an tAire Oideachais Norma Foley TD in iúl go bhfuil €6 mhilliún ar fáil mar mhaoiniú aonuaire chun freastal a thacú agus a chur chun cinn i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna agus i scoileanna speisialta.

Ministir Martin fáilte roimh sheoladh an chomhairliúcháin phoiblí ar fhorbairt an Straitéis Náisiúnta Frith-Bhréagaisnéise.

Taoiseach, Tánaiste agus Dúirt an tAire Martin cúig thionscadal infheistíochta nua uile-oileáin sna hEalaíona, atá á seachadadh le leithdháileadh iomlán €7.4m ó Chiste Oileán Comhroinnte an Rialtais.

Seachtain Spóirt na hEorpa 2023: Molann na hAirí Martin agus Byrne do gach duine páirt a ghlacadh inti.

Chuir an tAire Dlí agus Cirt, Eiléana Nic an tSaoi, fáilte inniu roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil an Bhoird Parúil reachtúil, an chéad cheann dá leithéid.

Tá fógharta Ryan agus fógharta Chambers go bhfuil an tuarascáil deiridh ón Athbhreithniú ar Luasteorainneacha a cuireadh i gcrích le gairid le foilsiú.

D’athbhreithnigh an Tánaiste agus Aire Cosanta agus Gnóthaí Eachtracha, Micheál Martin TD, inniu (15 Meán Fómhair) na baill den 68ú Grúpa Coisithe a fhágfaidh sna seachtainí amach romhainn le haghaidh an rothlú trúpaí Éireannach ar scála mór deiridh le haghaidh seirbhíse le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe  

D’fhógair Catherine Martin inniu go gceapfar Ali Curran mar Chathaoirleach nua ar Bhord Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA).

Chun comóradh a dhéanamh ar bhallraíocht na hÉireann i gConradh na Náisiún i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Acadamh Ríoga na hÉireann, le taifid óna mbailiúcháin a bhaineann le ballraíocht na hÉireann sa Chonradh.

Tá fáilte curtha ag an Tánaiste agus Aire Cosanta, Micheál Martin TD, roimh fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann don bhliain 2022.

 

Gailearaí