Nuacht

Rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Catherine Martin comhghairdeas inniu leis na hEireannaigh a ainmníodh do ghradaim Oscar don 95ú searmanas bronnta.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., (Dé Céadaoin, an 18 Eanáir 2023) gur cheadaigh an Rialtas Straitéis Forfheidhmithe agus Plean Gníomhaíochta chun foráil a dhéanamh do chur i bhfeidhm na moltaí a rinneadh i dTuarascáil an Choimisiúin um Thodhchaí na Meán.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, go bhfuil sé ar intinn aici iad seo a leanas a cheapadh le bheith ina gcomhaltaí de Choimisiún na Meán:

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, go n-osclófar scéim sparánachtaí Markievicz Dheich mBliana na gCuimhneachán d’ealaíontóirí do 2023 le haghaidh iarratas ar líne trí thairseach ealaíontóirí na Comhairle Ealaíon Dé Máirt, an 17 Eanáir 2023 agus dúnfar é ag 5.30 i.n. Déardaoin, an 16 Feabhra 2023.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniú €300,000 chun Tacú le Meabhairshláinte Daoine Cruthaitheacha mar chuid de Chlár Sábháilte le Cruthú. Tógann sé seo leithdháileadh foriomlán na Roinne do Chlár Sábháilte le Cruthú suas go dtí €782,000.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, gur cheadaigh sí céim mhiondeartha thionscadal athfhorbartha Ard-Mhúsaem na hÉireann - Stair an Dúlra.

D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu go mbronnfar cónaitheachtaí BLAST ar 629 scoil in 2022-2023, an dara bliain den chlár BLAST (Ealaíona Beo a thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí).

Tá na horduithe riachtanacha sínithe ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, chun tús a chur leis an Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2022, a léiríonn roinnt garspriocanna tábhachtacha in éabhlóid Uisce Éireann agus forbairt shuntasach d'Ervia.

Inniu, d’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD, agus an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’Gorman TD, próiseas comhairliúcháin fadréimseach atá á dhéanamh ag a Ranna i gcomhpháirt le chéile mar chuid d’fhorbairt na straitéise a thiocfaidh i ndiaidh Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta don Fhoghlaim agus don Saol.

 

Gailearaí