Nuacht

Inniu chuir an tAire Martin fáilte roimh fhoilsiú Scéim Ghinearálta an Bhille um Dhíolachán Alcóil a dhéanfaidh leasú agus cuíchóiriú ar dhlíthe ceadúnaithe chun tacú leis an ngeilleagar oíche agus é a spreagadh.

Sheol an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers TD, suíomh idirlín agus tionscadal Bhaile Átha Cliath le Gaeilge ag ócáid i dTeach an Ard-Mhéara tráthnóna inniu, Dé Sathairn, 22 Deireadh Fómhair 2022. Cheadaigh an tAire Chambers €325,000 do Chonradh na Gaeilge chun tionscadal Baile Átha Cliath (BÁC) le Gaeilge a bhunú agus a fhorbairt i rith na tréimhse ó 2021 go 2024.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin ceapadh ceathrar comhaltaí nua ar bhord Ard-Mhusaem na hEireann.

Inniu d’fháiltigh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., roimh fhógra Údarás Craolacháin na hÉireann go gcuirfear beagnach €2m i ndámhachtainí ar fáil do 10 dtionscadal raidió agus teilifíse faoi Scéim Fuaime agus Físe an Chiste Craolacháin.

Inniu d’fhógair an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, go mbronnfar 27 deontas d’ealaíontóirí tríd an scéim phíolótach nua um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona

Tá ré nua do chúrsaí Gaeilge sa Státchóras fógartha go hoifigiúil inniu ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath T.D., i gcomhar leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., agus Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers T.D., le hos cionn 400 foghlaimeoirí cláraithe do théarma an fhómhair.

Tá lúcháir ar Norma Foley TD, an tAire Oideachais, a fhógairt gur ghlac Éire Uachtaránacht ar chóras na Scoileanna Eorpacha don scoilbhliain 2022/23 chuici féin

Rinne an tAire Cosanta agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, an tUasal Simon Coveney, T.D., athbhreithniú inniu (an 15 Meán Fómhair) ar bhaill an 66ú Grúpa Coisithe a fhágfaidh sna seachtainí amach romhainn le haghaidh seirbhíse le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe (UNDOF) in Arda Golan.

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, inniu go mbronnfar 2,000 deontas ar ealaíontóirí agus oibrithe ealaíon cruthaitheach tríd an scéim phíolótach nua um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona.

Tá céim eile chun cinn tógtha anois ó thaobh fheidhmiú fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 le próiseas soláthair phoiblí iomaíoch fógartha ar 31 Lúnasa 2022 ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers, T.D., maidir le hullmhú an Phlean Náisiúnta um Sheirbhísí Gaeilge.

 

Gailearaí