Nuacht

Maoiniú €1.288m atá fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., chun an Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh do 2022-2025, a bhfuil an-rath uirthi, a leathnú.

Cuireann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte ar ais roimh Fhleadh Cheoil na hÉireann den chéad uair le dhá bhliain anuas de bharr na Paindéime.

Soláthraíonn an Bille um Fhorais Náisiúnta Cultúir (An Ceoláras Náisiúnta) (Leasú) 2022 an bonn reachtúil d’aistriú an Cheolfhoireann agus na Cóir Shiansacha Náisiúnta ó RTÉ go dtí an Ceoláras Náisiúnta.

Tá fógartha inniu ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, go bhfuil deontas os cionn €357,000 ceadaithe aici chun héileapad nua a thógáil ar Inis Toirc, amach ó chósta Mhaigh Eo.

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, sraith deontais bheaga do mhúsaeim áitiúla agus réigiúnacha timpeall na tíre. Beidh €170,206.50 ar fáil faoin Scéim um Thaispeántais Mhúsaeim Réigiúnaigh 2022.

Bhuail Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers T.D., le comhaltaí an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge inniu, an 25 Iúil 2022, nuair a tháinig siad le chéile den chéad uair i bhfoirgneamh Fhoras na Gaeilge i lár Chathair Bhaile Átha Cliath.

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán leithdháileadh maoinithe €122,045 inniu do 34 imeacht chun tacú le Mionfhéilte Áitiúla agus Mionscoileanna Samhraidh a reáchtálfar ar fud na hÉireann in 2022.

Agus é ar chuairt inniu ar Ghaeltacht na Gaillimhe, d’fhógair Jack Chambers TD, Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt, gur cheadaigh sé maoiniú breise nach mó ná €130,644 don eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta, chun go mbeidh siad in ann an pacáiste tacaíochta teaghlaigh atá á riar acu thar ceann na Roinne a bhainistiú agus a fhorbairt.

D’fhógair an tAire Catherine Martin agus an tAire Stáit Chambers inniu go gcuirfear maoiniú €3,663,280 ar fáil don phróiseas pleanála teanga d’Fhoras na Gaeilge agus d’Údarás na Gaeltachta i mbliana

Inniu chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, roinnt leasuithe Rialtais ar an mBille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne i láthair.

 

Gailearaí