Nuacht

Ciste €400,000 fógartha chun tacú le hionchuimsiú sóisialta mar a bhaineann sé leis an nGaeilge...

Fáiltíonn an tAire Foley roimh fhoilsiú Tuarascáil an Phríomhchigire 2016-2020, ina léirítear an-chuid láidreachtaí i gcóras oideachais na hÉireann agus ina n-aithnítear réimsí don fhorbairt de réir mar a thagann an córas as COVID...

Preasráiteas maidir le hImeacht Cheiliúradh 100 Bliain an Aerchóir ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill ar an gCéadaoin, an 23 Márta 2022...

Ciste breise ar fiú suas le €460,000 curtha ar fáil faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge ar leas tuairim is 700 teaghlach Gaeltachta...

€15m do ghnólachtaí a oibríonn in earnáil ealaíon agus cultúir na dtaibhithe beo...

Sonraí na n-imeachtaí beo a chuirfear ar stáitse le €5m a tugadh d’údaráis áitiúla faoin Scéim...

Áirítear sa chlár iléagsúil saothar le Fishamble, Druid, Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta na hÉireann, Saint Sister, Mick Flannery agus Susan O’Neill

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, scéim nua sparánachtaí inniu, i gcomhpháirtíocht le hAcadamh Ríoga na hÉireann, don chéim dheireanach de Dheich mBliana na gCuimhneachán...

Tá an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, tar éis sainghrúpa a chur ar bun inniu chun scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go ndéanfaí foráil do chóras gearán aonair sa Bhille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne...

D'fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Jack Chambers T.D., inniu (16 Feabhra 2022) go bhfuil tús á chur láithreach le comhairliúchán poiblí mar chuid den athbhreithniú ar an bpróiseas roghnúcháin/toghcháin i ndáil le Bord Údarás na Gaeltachta...

 

Gailearaí