Nuacht

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, scéim nua sparánachtaí inniu, i gcomhpháirtíocht le hAcadamh Ríoga na hÉireann, don chéim dheireanach de Dheich mBliana na gCuimhneachán...

Tá an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, tar éis sainghrúpa a chur ar bun inniu chun scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go ndéanfaí foráil do chóras gearán aonair sa Bhille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne...

D'fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Jack Chambers T.D., inniu (16 Feabhra 2022) go bhfuil tús á chur láithreach le comhairliúchán poiblí mar chuid den athbhreithniú ar an bpróiseas roghnúcháin/toghcháin i ndáil le Bord Údarás na Gaeltachta...

Bhronn giúiré idirnáisiúnta Generation Kplus Grand Prix don Scannán is Fearr ar ‘An Cailín Ciúin’ ag Féile Scannán Bheirlín. Rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., comhghairdeas le foireann aisteoirí agus criú an scannáin Ghaeilge....

Maoiniú breise €665k fógartha ag an Aire Chambers chun tús a chur le tionscadal nua foclóireachta agus cuidiú le foilsitheoirí teacht chucu féin arís tar éis Covid-19...

Cinneadh an rialtais síneadh a chur leis an gclár cultúir agus folláine a athraíonn daoine, áiteanna agus pobail ó bhun tríd an gcruthaitheacht fógartha ag an Aire Martin...

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniú níos mo na €700,000 do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn timpeall an domhain in 2022...

D’oscail an tAire Oideachais Norma Foley TD próiseas comhairliúcháin le páirtithe leasmhara inniu mar chuid den athbhreithniú ar an scéim iompair scoile....

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD gur cheadaigh an Rialtas an Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta agus na Cóir a aistriú ó RTÉ go dtí an Ceoláras Náisiúnta le héifeacht ón 24 Eanáir 2022...

 

Gailearaí