Nuacht

D’fháiltigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD inniu roimh fhoilsiú na chéad tuarascála taighde agus meastóireachta as sraith de thuarascálacha a fhoilseofar ar eispéiris na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta...

D’fháiltigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD inniu roimh fhoilsiú na chéad tuarascála taighde agus meastóireachta as sraith de thuarascálacha a fhoilseofar ar eispéiris na scoileanna atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta...

Tá sé fógartha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD inniu (Déardaoin, an 2 Meán Fómhar), go gcuirfear €747,000 ar fáil d'eagraíochtaí pobalbhunaithe chun 14 feithicil a mhaoiniú d'fhonn seirbhísí ríthábhachtacha a sholáthar i gceantair thuaithe...

Rinneadh beart maidir le riachtanais breise an phobail i rith Phaindéim COVID-19 le cúnamh díreach ón Roinn...

Tá ríméad ar an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 14 fhaighteoir rathúlá Chiste €2 mhilliún um Ghníomhú ar son na hAeráide a fhógairt...

 

Gailearaí