Nuacht

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers T.D. agus an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. go bhfuil ceannteidil 32 leasú ceadaithe ag an Rialtas chun Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) a neartú....

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., go dtabharfaí €455,000 níos mó do Chultúr Éireann chun ealaíona na hÉireann...

Ciste pleanála teanga ar fiú €3.4m ceadaithe d’Údarás na Gaeltachta agus d’Foras na Gaeilge...

Ciste pleanála teanga ar fiú €3.4m ceadaithe d’Údarás na Gaeltachta agus d’Foras na Gaeilge...

Chuir an tAire Catherine Martin TD, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte roimh fhorbairt Thionscadal 100 Bliain Scríbhneoireacht Chruthaitheach Fighting Words...

Chuir an tAire Catherine Martin TD, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte roimh fhorbairt Thionscadal 100 Bliain Scríbhneoireacht Chruthaitheach Fighting Words, a dhíríonn ar ghnéithe sóisialta agus cultúrtha de shaolta na bpáistí le céad bliain anuas, agus a dhéanann comparáid idir an saol sin agus saol an lae inniu...

Inniu (Dé Máirt, 11 Bealtaine), d’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD agus an tAire Stáit le freagracht don Oideachas Speisialta Josepha Madigan TD go gcuirfear cláir leathnaithe oideachais samhraidh ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais casta acu agus dóibh siúd is mó atá i mbaol mhíbhuntáiste oideachais, mar bheart freagartha paindéime Covid-19, don samhradh 2021..

Chuir pobail na Gaeltachta imní faoi shláinte agus faoi shábhailteacht in iúl...

I gcomhthéacs an chúraim atá ar an Roinn tacú le hearnáil na gColáistí Samhraidh agus ar mhaithe le soiléiriú a dhéanamh oiread is féidir ar na bunriachtanais a chaithfí a chomhlíonadh i gcás go mbeadh cúrsaí Gaeilge...

 

Gailearaí