Nuacht

Maoiniú ceadaithe do Chonradh na Gaeilge chun BÁC le Gaeilge a bhunú agus a fhorbairt i bpáirt leis an gComhairle Cathrach...

Maoiniú ceadaithe do Chonradh na Gaeilge chun BÁC le Gaeilge a bhunú agus a fhorbairt i bpáirt leis an gComhairle Cathrach ...=

Tá an Bille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne á fhoilsiú ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, ag réiteach an bhealaigh d’eagraíocht mhaoirseachta nua chun seirbhísí ar líne a rialáil agus chun soláthar ábhar díobhálach a laghdú...

Beidh beagnach 200 ealaíontóir, oibrí ealaíon agus comhlacht ionadaíoch i láthair...

Bonn láidir leagtha síos chun fíorcheannaireacht a léiriú i dtaobh an teanga a chaomhnú do na glúnta atá le teacht...

Deontas suas le €150,000 ceadaithe d’Ealaín na Gaeltachta chun clár píolótach drámaíochta a fhorbairt d’aos óg na Gaeltachta...

Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála...

 

Gailearaí