Nuacht

Rinne an Tánaiste agus Aire Cosanta, Micheál Martin TD, athbhreithniú, inniu (an 20 Márta) ar an 67ú Grúpa Coisithe, a imlonnófar sna hArda Golan go luath mar chuid d’Fhórsa Breathnóireachta Neamhspleách na Náisiún Aontaithe (UNDOF).

Rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, T.D., agus an tAire Stáit don Spórt agus don Chorpoideachas, Thomas Byrne TD, comhghairdeas le foireann Rugbaí na hÉireann as bua stairiúil ar Shasana agus Caithréim Mhór na Sé Náisiún a bhuachan i Staid Aviva.

Fógraíonn an tAire Forbartha Pobail agus Carthanais, Joe O'Brien, inniu (Dé Céadaoin, 15ú Márta 2023) maoiniú €500,000 do Creeslough Together Initiative (CTI).

Inniu d’fháiltigh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, roimh bhunú foirmiúil Choimisiún na Meán, údarás nua de chuid na hÉireann atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físe ar éileamh agus as an gcreat rialála nua a thabhairt isteach le haghaidh sábháilteachta ar líne

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, maoiniú níos mó ná €745,000 inniu chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain trí Chlár Deontas Chultúr Éireann.

Chuir Catherine Martin, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán fáilte roimh chinneadh Chomhairle Chathair Chorcaí inniu cead pleanála a thabhairt d’athfhorbairt Dhánlann Crawford

Sheol an tAire Oideachais Norma Foley TD an Creat Curaclaim Bunscoile nua inniu (Déardaoin 9 Márta) do gach bunscoil agus gach scoil speisialta.

Ar mhaithe le cabhrú tuilleadh le córas na gcoláistí Gaeilge tá sé fógartha ag Aire Stáit na Gaeltachta Patrick O'Donovan inniu, Dé hAoine 10 Márta, go bhfuil cead feasta ag tithe lóistín atá cáilithe faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge na Roinne uaslíon 16 scoláire a bheith ar iostas acu ach an spás a bheith acu

D'fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu go gceapfar Cathnia Ó Muircheartaigh mar Chathaoirleach ar An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ar feadh téarma ceithre bliana go dtí an 28 Feabhra 2027, tar éis próiseas Seirbhíse Ceapacháin Phoiblí.

Fhéile Pádraig in San Diego agus Los Angeles Beidh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. – in éineacht le Fís Éireann/Scáileán Éireann, Turasóireacht Éireann, an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail, Fiontraíocht Éireann agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha – i gceannas ar mhisean trádála in Los Angeles chun tionscal scáileáin na hÉireann agus cumhacht cultúrtha na hÉireann a chur chun cinn roimh Dhuaiseanna an Acadaimh Dé Domhnaigh seo chugainn.

 

Gailearaí