Foilsithe ar 

Déanann an tAire Martin comhghairdeas leis na hÉireannaigh a ainmníodh do ghradam Oscar ar lá stairiúil do Scannán na hÉireann

Rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán Catherine Martin comhghairdeas inniu leis na hEireannaigh a ainmníodh do ghradaim Oscar don 95ú searmanas bronnta.

Dúirt an tAire Martin: “Is lá iontach é seo do thionscal scannán na hÉireann, an lá fuarthas an líon is mó ainmniúchán Oscar riamh. Léiríonn An Cailín Ciúin agus Banshees of Inisherin scoth cultúr, radharcanna tíre agus tallann cruthaitheach na hÉireann. Tréaslaím leis na hainmnithe Éireannacha ar fad agus guím rath orthu ar oíche na nGradam, ar an 12 Márta 2023. Is lá stairiúil é don Ghaeilge agus táim ag tnúth le hoíche na nGradam nuair a chloisfidh an domhan mór an Ghaeilge á labhairt i scannán ainmnithe”.

 

Chuir an tAire Stáit le freagracht ar leith as an nGaeltacht, Patrick O’Donovan T.D. fáilte roimh ainmniúcháin an lae inniu agus go háirithe, ainmniúchán An Cailín Ciúin don Scannán Lánfhada Idirnáisiúnta is Fearr. “Táimid iontach bródúil as scannán Gaeilge a fheiceáil á aithint ar an leibhéal is airde agus tá súil againn i bhfad níos mó tionscadail Ghaeilge a fheiceáil ar an leibhéal sin mar thoradh ar an rath náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhain An Cailín Ciúin amach”.

 

Fuair ​​Banshees of Iniserin 9 n-ainmniúchán do Dhuaiseanna an Acadaimh agus rinne an tAire Martin comhghairdeas leis na haisteoirí Brendan Gleeson, Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan agus an Stiúrthóir, Martin McDonagh as a n-ainmniúcháin. Tá scannán clasaiceach á thabhairt ar an scannán cheana féin agus d’éirigh go maith leis ag searmanas bronnta The Golden Globes le déanaí.  Tá moladh mór ag dul do Martin agus don fhoireann ar fad as an léiriú ar shaol an oileáin sa scannán dúghrinn seo. 

 

Rinne an tAire Martin comhghairdeas le Colm Bairéad, an Stiúrthóir, agus leis an bhfoireann taobh thiar de An Cailín Ciúin a ainmníodh do Dhuaiseanna an Acadaimh i gcatagóir an Scannáin Idirnáisiúnta is Fearr.Fuair ​​an Scannán gradam cheana féin ag Féile Scannán mór le rá Bheirlín.Dúirt an tAire go n-aithníonn sí an tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge sa scannán mar léiriú agus cur chun cinn ar chultúr na hÉireann don lucht féachana sa bhaile agus thar lear.  Luaigh an tAire chomh maith:

 

“gur deis iontach iad tionscadail Ghaeilge mar gheall ar an méadú ar an éileamh domhanda atá ar léiriúcháin áitiúla teanga ardleibhéil.”

 

Duirt an tAire go ndearnadh An Cailín Ciúin agus go leor léiriúchán eile in Éirinn mar gheall ar mhaoiniú ó fhaoiseamh cánach scannán Alt 481. Tá na buntáistí don tionscal a eascraíonn as an uas-sciliú a theastaíonn faoi Alt 481 an-soiléir do chách.

 

“Is ionad tarraingteach í Éire do shuíomhanna scannán mar gheall ar na háiteanna nádúrtha áille atá anseo a bhfuil tábhacht stairiúil ag baint leo.

 

Cuireann scannáin mar seo buntáiste eacnamaíoch inláimhsithe ar fáil dár dtír, trí phoist, forbairt scileanna agus caiteachas áitiúil ar earraí agus ar sheirbhísí áitiúla.”

 

Chuir an tAire Martin in iúl go raibh áthas uirthi a chloisteáil gur ainmníodh aisteoir ‘Normal People’, Paul Mescal le haghaidh Oscar don Aisteoir is Fearr sa scannán ‘Aftersun’.  Is as Maigh Nuad ó dhúchas é Mescal, agus fuair sé ainmniúchán as an léiriú a rinne sé ar athair buartha ‘Calum’ sa scannán seo a scríobh agus a stiúraigh Charlotte Wells.

 

Rinne an tAire Martin comhghairdeas freisin leis na hainmnithe Éireannacha eile, Richard Baneham as a ainmniúchán le haghaidh Éifeachtaí Amhairc ar ‘Avatar’ agus Jonathan Redmond, Éacht is Fearr in Eagarthóireacht Scannán ar ‘Elvis’.

 

Dúirt an tAire gur bliain mhór í seo do léiriú scannán Éireannach agus tallann Éireannach agus dúirt sí go mbeidh leibhéal breise sceitimíní ag baint le hOscars na bliana seo. 

 

CRÍOCH