Foilsithe ar 

Fógraíonn an tAire Joe O'Brien Creeslough Together Initiative

Fógraíonn an tAire Forbartha Pobail agus Carthanais, Joe O'Brien, inniu (Dé Céadaoin, 15ú Márta 2023) maoiniú €500,000 do Creeslough Together Initiative (CTI). Cabhróidh an CTI le tacú le téarnamh phobal an Craoslaigh sna blianta amach romhainn, agus fás leanúnach a dhéanamh orthu. Cuirfear an Tionscnamh ar fáil thar thréimhse trí bliana agus oibreoidh sé le hionchur comhairleach leanúnach ó phobal an Craoslaigh i gcoitinne. Beidh an tionscadal bunaithe ar Phríomhshráid Craoslaigh agus beidh roinnt príomhfhoireann fostaithe aige lena n-áirítear Oibrí Naisc Pobail lánaimseartha, Riarthóir páirtaimseartha agus Oibrí Óige páirtaimseartha.

Beidh obair an CTI fréamhaithe i bprionsabail na hoibre Pobail Forbartha agus Trámathreoraithe araon. Cuirfidh na cuir chuige cúpla rian seo le hobair leanúnach na bpríomhghníomhaireachtaí tacaíochta agus freagairt an phobail áitiúil.

 

Agus an maoiniú á fhógairt aige, dúirt an tAire O'Brien:

 

"Tá áthas orm an maoiniú seo a fhógairt do Creeslough Together Initiative, rud a chabhróidh le tacú leis an bpobal agus é ag teacht chuige féin sna blianta amach romhainn. Lá dorcha a bhí sa 7ú lá de Dheireadh Fómhair do mhuintir Craoslaigh, agus is fada an bóthar chun téarnaimh. Ón tragóid uafásach, thug mé cuairt agus d'oibrigh mé le príomhbhaill de phobal an Craoslaigh chun féachaint cad iad na tacaíochtaí a d'fhéadfadh mo Roinn a thairiscint chun cabhrú leis an bpobal amach anseo. Tá muinín agam go mbeidh an Tionscnamh seo ina chéim thábhachtach i dtreo amanna níos gile.

 

“Is Creeslough Community Association a bheidh i mbun an tionscnaimh go háitiúil, le tacaíocht ó Chomhairle Contae Dhún na nGall agus ó Chomhlacht Forbartha Áitiúil. Sna trí bliana amach romhainn, oibreoidh an CTI go dlúth le pobal an Craoslaigh i gcoitinne. Tá sé tábhachtach go gcinnfeadh an pobal féin ar an mbealach chun tosaigh, agus sin an fáth go bhfuil an grúpa seo, atá comhdhéanta de mhuintir na háite, chun an bealach a threorú go réidh do mhuintir Craoslach agus dóibh siúd go léir atá buailte ag an tragóid."

 

Lean an tAire ar aghaidh:

 

"Ba mhaith liom aitheantas agus moladh a thabhairt don obair a rinne na daoine agus na grúpaí áitiúla éagsúla ar fad, a bhí seasmhach agus iad ag tacú leis an bpobal.

 

“Obair na n-eagraíochtaí sa phobal; Creeslough Community Association bhí an Comhlacht Forbartha Áitiúil agus Comhairle Contae Dhún na nGall, an Chros Dhearg, An Post agus go leor eile, lárnach i dtacaíocht agus cúram agus oiliúint tráma-eolasach a sheachadadh do mhuintir Craoslaigh i ndiaidh na tragóide.

 

“Cuirfidh obair an CTI leis an mbunús láidir atá leagtha síos ag obair na ndaoine agus na n-eagraíochtaí seo. Tá a fhios agam go mbeidh an obair seo dúshlánach agus go dtógfaidh sé am, sin an fáth go bhfuil tacaíocht á déanamh agam ar feadh 3 bliana. Tá ríméad orm go bhfuil an t-údarás áitiúil agus Comhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall go hiomlán ar bord chomh maith, chun treoir agus tacaíocht a chur ar fáil."

 

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire O'Brien:

 

"Is é an uaillmhian atá agam ag deireadh an tionscadail seo ná pobal a fheiceáil a bheidh tar éis céimeanna a ghlacadh ar an turas chun téarnamh le chéile. Beidh rochtain ag an bpobal ar fhaisnéis, tacaíochtaí agus seirbhísí laistigh dá n-acmhainní pobail iontaofa féin agus trí Creeslough Plan 2024-2027+, ina mbeidh tacaíochtaí feabhsaithe bonneagair pobail ar fáil do chách laistigh den phobal."

 

CRÍOCH