Óráidí

Inniu chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte roimh sheoladh Fhéile Bhróid Bhaile Átha Cliath 2022, agus go háirithe roimh an gclár gníomhaíochtaí a bhaineann le saothar ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha eile.

A Aire, a Ard-Rúnaithe, a dhaoine uaisle, tráthnóna maith agaibh agus fáilte go dtí Farmleigh...

A Aire, a dhaoine uaisle, móradh daoibh ar maidin.Is é Tangent, Spás Oibre Smaointe na Tríonóide, an t-ionad is oiriúnaí le haghaidh dara Cruinniú Mullaigh Future Jobs an lae inniu...

Chas mé le cúigear stiúrthóirí Quinn Industrial Holdings tráthnóna inniu. Lorg mé an cruinniú seo a thionól chun buíochas a ghabháil leis na stiúrthóirí as a misneach, a dtiomantas agus a ndúthracht don chuideachta...

A Airí, a dhaoine uaisle, móradh daoibh ar maidin. Bhí an file Eavan Boland spreagtha chun scríofa ag an timpeallacht seo faoi chumhacht an dúlra agus na ceachtanna a d’fhéadfaimis foghlaim uaidh.

A Chinn Chomhairle, Mar Thaoiseach, gabhaim leithscéal, thar ceann an Stáit, leis na mná agus a ndaoine muinteartha a d’fhulaing iliomad teipeanna ar an mbealach a oibríodh scagthástáil ceirbheacs inár dtír i gcaitheamh go leor blianta.

Móradh daoibh ar maidin. Is deas liom fáilte a chur romhaibh go léir go Cruinniú Mullaigh Digiteach na bliana seo. Go raibh maith agaibh as teacht anseo inniu, ar thaisteal go leor díobh anseo ó áiteanna thar lear.

Dia daoibh ar maidin, Go raibh maith agat Frank as cuireadh a thabhairt dom anseo ar maidin.

Ráiteas leis an Taoiseach ag Cruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide 2019, Nua-Eabhrac...

Óráid an Taoisigh, Sraith Cheannaireachta don Óige Chistí na hÉireann, Dé Máirt...

 

Gailearaí