Releases

Minister Naughton has today announced the reconstitution of the North Inner-City Drug and Alcohol Task Force.

Minister McConalogue today emphasised the critical role sustainable livestock and animal-sourced foods must play in meeting the basic food security and nutritional demands of vulnerable groups

Tánaiste and Minister Donelly have today welcomed the first in-person meeting of the Board of the European Commission’s HERA in Dublin.

Béim nua ar mhná agus ar scéalta ban fógartha do bhailiúcháin chultúrtha náisiúnta. Fógraíonn an tAire Martin plean nua chun measúnú a dhéanamh ar indéantacht mhúsaeim do mhná.

New focus on women and women’s stories heralded for national cultural collection. Minister Martin announces plan to appraise the feasibility of a women’s museum

Sheol an tAire Stáit san Roinn Dlí agus Cirt, James Browne TD, feachtas múscailte feasachta inniu ag cur fainic ar dhaoine gan mí-úsáid a bhaint as tinte ealaíne.

Minister Browne has today launched an awareness raising campaign urging against the misuse of fireworks.

nniu, chuir an tAire Oideachais Norma Foley TD in iúl go bhfuil €6 mhilliún ar fáil mar mhaoiniú aonuaire chun freastal a thacú agus a chur chun cinn i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna agus i scoileanna speisialta.

Minister Foley today unveils €6 million in one off funding to support and promote attendance in primary, post-primary and special schools.

Minister Calleary joined his fellow Ministers with responsibility for the Internal Market and Industry at today’s meeting of the EU Competitiveness Council in Brussels

 

Gallery