Eisiúintí

Tá deiseanna breise d’aos óg na Gaeltachta chun na healaíona dúchasacha a shealbhú ar cheann de na príomhghnéithe atá beartaithe ag Ealaín na Gaeltachta chun na healaíona teanga-bhunaithe sa Ghaeltacht a chur chun cinn sa tréimhse trí bliana go dtí an scoilbhliain 2021/22.

An chéad bheartas oileán a forbraíodh le 23 mbliain Dearcadh na n-oileánach le bheith lárnach sa mbeartas

Tá an Taoiseach, Leo Varadkar, sa Chróit inniu agus Déardaoin, áit a gcasfaidh sé le comhcheannairí ag Cruinniú Mullaigh Phobal na hEorpa i Ságrab, agus áit a dtionólfar cruinniú déthaobhach...

Ag a chruinniú inniu, d’ainmnigh an Rialtas Brian O’Moore, Abhcóide Sinsearach, Mark Sanfey, Abhcóide Sinsearach, Mary Rose Gearty, Abhcóide...

Tá an Taoiseach, Leo Varadkar, mar Fhear an Tí inniu (Dé hAoine) do Chinn Riaracháin ó Albain, an Bhreatain Bheag, agus Rialtas na Breataine ag 33ú...

Maoiniú os cionn €500,000 curtha ar fáil do Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad

Tá sé mar chuspóir ag an bhfeachtas Bí Réidh don Gheimhreadh de chuid an Rialtais chun cabhrú le teaghlaigh ullmhú d’adhaimsir agus déileáil leis nuair a tharlaíonn sé.

D’fháiltigh an Taoiseach, Leo Varadkar, agus tAire le Freagracht as Cosaint, Paul Kehoe, an cinneadh a rinne Cumann Ionadaíochta Chéimnigh eile na mBuan-Óglach (an PDFORRA) chun glacadh leis na moltaí a chuimsítear i dtuarascáil an Choimisiúin um Pá na Seirbhíse Poiblí (an CPSP).

Tá Comóradh Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i mbliana san Irish Cultural Centre agus i McClelland Library, Phoenix, Arizona, Dé Domhnaigh, an 3 Samhain.

 

Gailearaí