bottom

An Nuacht is Déanaí

September  26th,  2022

Fáiltíonn an tAire Foley roimh Uachtaránacht na hÉireann ar chóras na Scoileanna Eorpacha

Tá lúcháir ar Norma Foley TD, an tAire Oideachais, a fhógairt gur ghlac Éire Uachtaránacht ar chóras na Scoileanna Eorpacha don scoilbhliain 2022/23 chuici féin

September  16th,  2022

Déanann an tAire Cosanta agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Simon Coveney, T.D., athbhreithniú ar Shaighdiúirí Éireannacha atá ag dul i gcomhair seirbhíse le UNDOF

Rinne an tAire Cosanta agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, an tUasal Simon Coveney, T.D., athbhreithniú inniu (an 15 Meán Fómhair) ar bhaill an 66ú Grúpa Coisithe a fhágfaidh sna seachtainí amach romhainn le haghaidh seirbhíse le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe (UNDOF) in Arda Golan.

September  9th,  2022

Bronntar Deontais an Scéim Phíolótach Nuálach um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, inniu go mbronnfar 2,000 deontas ar ealaíontóirí agus oibrithe ealaíon cruthaitheach tríd an scéim phíolótach nua um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona.

September  6th,  2022

Iarraidh ar Thairiscint fógartha ag an Aire Stáit Chambers i leith ullmhú an Phlean Náisiúnta um Sheirbhísí Gaeilge

Tá céim eile chun cinn tógtha anois ó thaobh fheidhmiú fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 le próiseas soláthair phoiblí iomaíoch fógartha ar 31 Lúnasa 2022 ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers, T.D., maidir le hullmhú an Phlean Náisiúnta um Sheirbhísí Gaeilge.

September  2nd,  2022

Allúntas 3 bliana ar fiú sa bhreis ar €4m é ceadaithe ag an Aire Martin agus ag an Aire Stáit Chambers do Scéim na gCúntóirí Teanga

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meáin Catherine Martin T.D. agus Jack Chambers T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Gaeltachta agus Spóirt, inniu Dé hAoine 2 Meán Fómhair, go bhfuil allúntas suas le €4.039m. in iomlán thar thréimhse 3 bliana ceadaithe acu faoi Scéim na gCúntóirí Teanga.

September  1st,  2022

Ciste breise ar fiú €420,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Jack Chambers TD don phróiseas pleanála teanga le linn cuairte ar Dhún na nGall

Agus é ar chuairt inniu ar Chontae Dhún na nGall, tá sé fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers TD go bhfuil an ciste bliantúil a bheidh curtha ar fáil feasta do na Bailte Seirbhíse Gaeltachta atá lonnaithe sa Ghaeltacht á ardú ó €80,000 go €100,000 in aghaidh na bliana.