Foilsithe ar 

An Taoiseach ag oscailt comhdháil ar "Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain"

An Taoiseach, Máire Ní Annracháin agus Meidhbhín Ní Úrdail

An Taoiseach, Máire Ní Annracháin agus Meidhbhín Ní Úrdail

D'oscail an Taoiseach Enda Kenny comhdháil ar "Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain" inniu i mBaile Átha Cliath.

Duirt an Taoiseach:

Tá mé fíor-bhuíoch den Choláiste Ollscoile, anseo i mBaile Átha Cliath agus de Mháire Ní Annracháin, an tOllamh le Nua-Ghaeilge san Ollscoil ach go háirithe, as an gcuireadh. Is onóir mhór dom a bheith i gcuideachta as Ollaimh Andrew Deeks, Uachtarán an Choláiste seo, agus an tOllamh Daire Keogh, Uachtarán Choláiste Phádraig chun tús a chur leis an chomhdháil thábhachtach agus thaitneamhach seo.

Is féidir clár na comhdhála a léamh anseo.