Foilsithe ar 

An Taoiseach á fhogairt ceapadh na hAirí Rialtais nua

Roinn

Ainm

An Taoiseach agus an tAire Cosanta

Enda Kenny

Enda Kenny

An Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Frances Fitzgerald

Image of Simon Coveney

An tAire Airgeadais

Michael Noonan

Michael Noonan

An tAire Oideachais agus Scileanna

Richard Bruton

Richard Bruton

An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Simon Coveney

Simon Coveney

An tAire Coimirce Sóisialaí

Leo Varadkar

Leo Varadkar

An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Charles Flanagan

Charlie Flanagan

An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Paschal Donohoe

Paschal Donohoe

An tAire Forbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta

Heather Humphreys

Heather Humphreys

An tAire Sláinte

Simon Harris

Simon Harris

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Michael Creed

Michael Creed

An tAire Cumarsáide, Athraithe Aeráide agus Acmhainní Nádúrtha

Denis Naughten

Denis Naughten

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Shane Ross

Shane Ross

An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Mary Mitchell O’Connor

Mitchell O'Connor, Mary

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Katherine Zappone

Katherine Zappone

Airí Stáit

Roinn

Ainm

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit i Roinn an Taoisigh

Regina Doherty

Regina Doherty

Aire Stáit i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Cosanta le freagracht speisialta as Cosaint

Paul Kehoe

Paul Kehoe

Aire Stáit sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus sa Roinn Sláinte le freagracht speisialta as Saincheisteanna Míchumais

Finian McGrath

Finian McGrath

An tAire um Ghnóthaí Eorpacha, Chosaint Sonraí agus Margadh Aonair Digiteach an Aontais EorpaighDara MurphyDara Murphy
An tAire Stáit um Sheirbhísí Airgeadais, Ríomhsheirbhísí Rialtais agus Sholáthar PoiblíEoghan MurphyEoghan Murphy
An tAire Stáit um Thurasóireacht agus SpórtPatrick O’DonovanPatrick O'Donovan

An tAire Stáit um Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach

Damien English

Damien English
An tAire Stáit um an Ghaeltacht agus Acmhainní NádúrthaSeán KyneSean Kyne 2016
An tAire Stáit um Bia, Fhoraoiseacht agus Ghairneoireacht

Andrew Doyle

Andrew Doyle
An tAire Stáit um Fhostaíocht agus Ghnóthais BheagaPat BreenPat Breen
An tAire Stáit um Oiliúint agus ScileannaJohn HalliganJohn Halligan
An tAire Stáit um Meabhairshláinte agus Daoine ScothaostaHelen McEnteeHelen McEntee
An tAire Stáit um Chur Chun Cinn SláinteMarcella Corcoran KennedyMarcella Corcoran Kennedy
An tAire Stáit um Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh TuileSeán CanneySean Canney
An tAire Stáit um an Diaspóra agus Chúnamh Forbartha Thar SáileJoe McHugh
An tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíochta RéigiúnachMichael Ring
An tAire Stáit um Phobail agus an Straitéis Náisiúnta DrugaíCatherine Byrne  
An tAire Stáit um Dhlí agus Cirt le freagracht speisialta as Comhionannas, Imirce agus LánpháirtiúDavid Stanton