Nuacht

I gcomhthéacs an chúraim atá ar an Roinn tacú le hearnáil na gColáistí Samhraidh agus ar mhaithe le soiléiriú a dhéanamh oiread is féidir ar na bunriachtanais a chaithfí a chomhlíonadh i gcás go mbeadh cúrsaí Gaeilge...

Inniu, chuir an tAire Oideachais, Norma Foley T.D., fáilte roimh bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar Bhraislí Cruthaitheacha...

Tá áthas ar an Aire Oideachais Norma Foley TD agus ar an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Simon Harris TD áiteanna breise a fhógairt i 2022 ar chláir chun múinteoirí cláraithe iar-bhunscoile a uasoiliúint chun matamaitic, fisic agus Spáinnis a theagasc agus é i gceist freisin clár uasoiliúna nua i nGaeilge a ghairm....

 D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD, inniu, pátrúnacht na dtrí bhunscoil nua atá le bunú i 2021...

D’fhógair an tAire Martin, T.D., scéim nua Ealaíontóra Cónaithe chun saothair nua a chruthú agus chun rannpháirtíocht an phobail le hinstitiúidí Dheich mBliana na gCuimhneachán a chinntiú...

Cur faoi Chois agus Vacsaíniú; Forbairtí Tábhachtacha tagtha ar fhreagairt na hÉireann do COVID-19: Ráiteas ón Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Leighis, an Roinn Sláinte

Coimisiún um Thodhchaí na Meán ar bun ...

Ráiteas ón Rialtas ar Árais Mháithreacha agus Naíonán...

Ráiteas an Taoisigh ar Chiste Comhroinnte Oileáin...

 

Gailearaí