Nuacht

Sheol Malcolm Noonan TD, an tAire Stáit don Oidhreacht agus don Athchóiriú Toghchán sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, inniu (Dé hAoine an 05 Samhain) an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla do 2022...

Sheol Malcolm Noonan TD, an tAire Stáit don Oidhreacht agus don Athchóiriú Toghchán sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, inniu (Dé hAoine an 05 Samhain) an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus an Ciste um Struchtúir Stairiúla do 2022...

Ar Oíche Shamhna 1996, cúig bliana is fiche ó shin, tháinig TG4 ar an aer agus ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a dhéanamh leis an stáisiún agus an cloch mhíle shuntasach seo á ceiliúradh acu an deireadh seachtaine seo...

Ar Oíche Shamhna 1996, cúig bliana is fiche ó shin, tháinig TG4 ar an aer agus ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a dhéanamh leis an stáisiún agus an cloch mhíle shuntasach seo á ceiliúradh acu an deireadh seachtaine seo....

Léirbhreithniú déanta ag an Aire Cosanta agus ag an Aire Gnóthaí Eachtracha, Simon Coveney, T.D., ar Thrúpaí Éireannacha atá ar tí dul i mbun seirbhíse le UNIFIL Dún an tSáirséalaigh, Luimneach – Dé Máirt, an 19 Deireadh Fómhair 2021...

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus Spórt, Jack Chambers T.D., inniu (15 Deireadh Fómhair 2021) go bhfuil sé beartaithe tús a chur le hullmhú pleananna teanga do na bailte: An Clochán, Co na Gaillimhe agus Baile an Róba, Co Mhaigh Eo faoin bpróiseas pleanála teanga....

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus Spórt, Jack Chambers T.D., inniu (15 Deireadh Fómhair 2021) go bhfuil sé beartaithe tús a chur le hullmhú pleananna teanga do na bailte: An Clochán, Co na Gaillimhe agus Baile an Róba, Co Mhaigh Eo faoin bpróiseas pleanála teanga...

Inniu, in Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021.

Inniu, in Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021 chomh maith le Dialann Scoile 2021...

D’oscail an tAire Cosanta agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Simon Coveney, T.D., Ionad Tacaíochta agus Brú Iarshaighdiúirí na hEagraíochta Pearsanra Iarsheirbhíse Náisiúnta (O.N.E.) sa Chóbh, Contae Chorcaí go hoifigiúil inniu...

 

Gailearaí