Nuacht

Inniu chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte roimh sheoladh Fhéile Bhróid Bhaile Átha Cliath 2022, agus go háirithe roimh an gclár gníomhaíochtaí a bhaineann le saothar ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha eile.

Óstálfaidh an tAire Dlí agus Cirt, Helen McEntee, TD, dhá shearmanas saoránachta an-speisialta inniu chun fáilte a chur roimh 950 duine a ndéanfar saoránaigh Éireannacha díobh. Beidh an t-imeacht seo ar an gcéad cheann de shearmanais saoránachta ar an láthair ó bhuail ráig den phaindéim i Márta na bliana 2020.

Maoiniú ceadaithe do Chonradh na Gaeilge chun BÁC le Gaeilge a bhunú agus a fhorbairt i bpáirt leis an gComhairle Cathrach ...=

Tá sé fógartha ag an Taoiseach Micheál Martin agus ag Príomh-Aoire an Rialtais Jack Chambers go mbeidh an Ghaeilge lárnach i ngnó an Rialtais chun comóradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge...

Cur faoi Chois agus Vacsaíniú; Forbairtí Tábhachtacha tagtha ar fhreagairt na hÉireann do COVID-19: Ráiteas ón Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Leighis, an Roinn Sláinte

Éire curtha ar Shrianta Leibhéal 5 den Phlean chun Maireachtáil le COVID-19 – le roinnt oiriúintí sonracha Ó Roinn an Taoisigh Foilsithe 22 Nollag 2020 An t-eolas is déanaí...

Coimisiún um Thodhchaí na Meán ar bun ...

Ráiteas ón Rialtas ar Árais Mháithreacha agus Naíonán...

Ráiteas an Taoisigh ar Chiste Comhroinnte Oileáin...

 

Gailearaí