Nuacht

Inniu chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, roinnt leasuithe Rialtais ar an mBille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne i láthair.

Foilsíodh Norma Foley TD, an tAire Oideachais, (Déardaoin an 30 Meitheamh): Athbhreithniú ar an Litríocht chun Sraith Idirghabhálacha Éifeachtacha a Aithint chun Dul i nGleic le STEM agus na hEalaíona i Suíomhanna Luathbhlianta, Bunscoile agus Iar-bhunoideachais.

Sheol na hAirí Foley, Harris agus O’Gorman OFI go 2030 — an 2a Straitéis Náisiúnta um Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe

Inniu d’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán, Catherine Martin T.D. gur roghnaíodh ‘In Search of Hy-Brasil’ chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann ag an 18ú Biennale Ailtireachta sa Veinéis in 2023.

Seolfaidh an Taoiseach Micheál Martin agus an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D. Maoinchiste Annála Samhalta na hÉireann inniu (an 27 Meitheamh).

D’fhreastail an tAire Cosanta, Simon Coveney TD, ar Shearmanas Coimisiúnaithe na Seirbhíse Cabhlaigh na bliana seo ag bunáit an Chabhlaigh in Inis Sionnach, Contae Chorcaí áit ar ceapadh daltaí den 60ú rang le bheith ina nOifigigh ar na Buan-Óglaigh.

Tá bunú an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge fógartha inniu ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin T.D., agus ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers T.D. le héifeacht ón 20 Meitheamh.

Inniu chuir an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD, fáilte roimh sheoladh Fhéile Bhróid Bhaile Átha Cliath 2022, agus go háirithe roimh an gclár gníomhaíochtaí a bhaineann le saothar ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha eile.

Inniu dhearbhaigh Catherine Martin TD, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus Stephen Donnelly TD, an tAire Sláinte a n-aitheantas do na tairbhí sláinte agus folláine a bhaineann leis an gcruthaitheacht agus na healaíona.

 

Gailearaí