Nuacht

Tá Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers TD, ag tabhairt cuairte ar eagraíochtaí Gaeilge, grúpaí pobail agus cultúrtha agus comhlachtaí spóirt mar chuid de chuairt dhá lá ar Bhéal Feirste. Bhuail an tAire Chambers le hionadaithe ó chodanna éagsúla de phobal Gaeilge na cathrach i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich aréir.

Taispeántas nua agus sraith léachtaí ar líne do Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán seolta inniu ag an Aire Martin...

D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu, Dé Máirt 29 Márta, a pleananna uaillmhianacha do Shraith Sinsearach athshamhlaithe oideachais do scoláirí iar-bhunscoile – Cothromas agus Sármhaitheas do Chách mar a bhfuil an scoláire go lárnach ina n-eispéireas Sraithe Sinsearaí...

Ciste €400,000 fógartha chun tacú le hionchuimsiú sóisialta mar a bhaineann sé leis an nGaeilge...

Fáiltíonn an tAire Foley roimh fhoilsiú Tuarascáil an Phríomhchigire 2016-2020, ina léirítear an-chuid láidreachtaí i gcóras oideachais na hÉireann agus ina n-aithnítear réimsí don fhorbairt de réir mar a thagann an córas as COVID...

Preasráiteas maidir le hImeacht Cheiliúradh 100 Bliain an Aerchóir ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill ar an gCéadaoin, an 23 Márta 2022...

Ciste breise ar fiú suas le €460,000 curtha ar fáil faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge ar leas tuairim is 700 teaghlach Gaeltachta...

€15m do ghnólachtaí a oibríonn in earnáil ealaíon agus cultúir na dtaibhithe beo...

Sonraí na n-imeachtaí beo a chuirfear ar stáitse le €5m a tugadh d’údaráis áitiúla faoin Scéim...

Áirítear sa chlár iléagsúil saothar le Fishamble, Druid, Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta na hÉireann, Saint Sister, Mick Flannery agus Susan O’Neill

 

Gailearaí